Search Collection
How to use the database
Basic search
Function search
Agency search
Series search
Item search
Browse agencies
Tasmanian Names Index
Need help? Ask us!

Function Details

Function Number: 37
Function Term: ARTS AND CULTURE
Function Description:

Non - Government Agencies - Collections in this category will include records of groups and individuals involved in areas such as Dance, Theatre, Opera, Music, History, Writing, Film, Photography, Education, Literature. Heritage, Horticulture, Peace movement, Multiculturalism

Government Agencies - For Government involvement in the management, operation and support for the arts and cultural organisations such as archives, museums, libraries and art galleries. Including community cultural and indigeneous events and programs - see CULTURAL AFFAIRS [1]

Start Date:
End Date:
Agencies Performing Function:
NG1  RONALD W. GIBLIN 01 Jan 1863 31 Dec 1936
NG2  J W BEATTIE (PHOTOGRAPHER) 01 Jan 1859 31 Dec 1930
NG12  REVEREND ROBERT KNOPWOOD 07 Feb 1804 06 Jul 1838
NG21  JOHN ERNEST PHILP 01 Jan 1869 16 Jun 1937
NG43  FELLOWSHIP OF AUSTRALIAN WRITERS, TASMANIAN BRANCH 01 Jan 1947
NG45  GEOFFREY READING (JOURNALIST) 01 Jan 1912 01 Jan 1996
NG50  W E L H CROWTHER COLLECTION 01 Jan 1825 31 Dec 1981
NG56  ALEXANDER FINLAY 01 Jan 1852
NG62  JAMES LESTER BURKE 01 Jan 1820 24 Jul 1879
NG91  AUSTRALASIAN FILMS 01 Jan 1926
NG94  REVEREND FREDERICK GEORGE COPELAND 01 Jan 1890 01 Jan 1935
NG95  RALEIGH ADELBERT BLACK 12 Mar 1880 02 Jul 1963
NG106  HAMILTON LITERARY SOCIETY 01 Jan 1889
NG116  H. S. SCOTT 01 Jan 1955 31 Dec 1956
NG122  EVELYN TEMPLE EMMETT 18 May 1871 09 Dec 1970
NG124  REV C. W. ATKINSON 01 Jan 1900
NG134  J. MOORE-ROBINSON 01 Feb 1913
NG138  D H BORCHARDT 01 Jan 1965
NG141  K. R. VON STIEGLITZ 01 Jan 1893 31 Dec 1967
NG143  ANSON BROTHERS, PHOTOGRAPHERS 01 Jan 1880
NG147  TASMANIAN FREE LIBRARY MOVEMENT 01 Jan 1938
NG156  HANNAH AMELIA HOLBROOK 01 Jan 1904 11 Jul 1958
NG179  ELEANOR LINDA MONKS 01 Jan 1886 20 Oct 1970
NG182  MARY LAVINIA WHITFELD 21 Jan 1885 31 Dec 1982
NG212  JOHN ROWLAND SKEMP 01 Jan 1900 31 Dec 1966
NG221  LIONEL ROGERS 01 Jan 1890 01 Jan 1970
NG225  GEORGE GRUNCELL 01 Jan 1900
NG242  SUSAN KEMP 01 Jan 1969
NG243  JANE EMMILY MCELROY 01 Jan 1920
NG256  OLIVE BURN 14 Jun 1890 20 Sep 1970
NG257  LINDSAY WHITHAM AND FAMILY 01 Jan 1923 30 May 2008
NG262  FATHER TERRY SOUTHERWOOD 01 Jan 1938
NG266  ARTHUR POWELL 01 Jan 1899 01 Jan 1931
NG289  ROGER LLEWELLYN WETTENHALL 01 Jan 1931
NG290  CHARLES DAVIS (PHOTOGRAPHER) 01 Jan 1864 31 Dec 1930
NG306  ARTHUR OWEN BARKER 01 Jan 1879 31 Dec 1978
NG331  ITINERANTS LITERARY SOCIETY, HOBART 01 Jan 1896
NG333  JOHN REYNOLDS 01 Jan 1901 31 Dec 1985
NG344  BASIL W RAIT 01 Jan 1913 31 Dec 1993
NG346  DR P. R. PATRICK 23 Aug 1972
NG347  MORTYN FAMILY 01 Jan 1930
NG348  JOSEPH C BREADEN 01 Jan 1900 31 Dec 1947
NG355  CANON FREDERICK RILEY 01 Jan 1900
NG368  MURIEL F MASTERS 15 Nov 1900 12 Oct 1979
NG374  IDA S. MCAULAY 01 Jan 1898 06 Jun 1989
NG389  RON CLARKE 01 Jan 1950
NG392  C. P. RAY (PHOTOGRAPHER) 01 Jan 1900
NG399  MARY GILMORE 01 Jan 1890
NG413  JAMES ERSKINE CALDER 01 Jan 1808 31 Dec 1882
NG420  COOPER FAMILY 01 Jan 1930
NG429  BOTHWELL LITERARY SOCIETY 26 Jun 1834 31 Dec 1985
NG436  AMELIA LUCY WAYN 01 Jan 1863 31 Dec 1951
NG446  JAMES GLANVILLE BISHOP 01 Jan 1870 31 Dec 1940
NG461  FRIENDS OF MUSIC 01 Jan 1957 31 Dec 1974
NG463  EDWARD ALEXANDER BELL 01 Jan 1899
NG471  RICHARD HENRY HOOPER 30 Sep 1885 20 Sep 1973
NG475  AUSTRALIAN BROADCASTING COMMISSION, HOBART 17 May 1932
NG476  GUY FEATHERSTONE 01 Jan 1960
NG478  TASMANIAN HISTORICAL RESEARCH ASSOCIATION 01 Jan 1951
NG490  ALAN PERCY CRISP 23 Dec 1889 05 Mar 1971
NG512  UNION (HOBART : 1850) 01 Nov 1850 31 Dec 1850
NG513  RUBY LIPSCOMBE TAYLOR (AUTHOR) 01 Jan 1914
NG526  W. J. LITTLE (PHOTOGRAPHER) 01 Jan 1900
NG535  JACK MARSH (COMPOSER) 01 Jan 1950
NG548  ROBERT ROLLINGS 21 Feb 1842 09 Dec 1921
NG560  RICHARD HILDER 24 Jul 1856 31 Dec 1938
NG571  CHILDREN'S BOOK COUNCIL OF AUSTRALIA (TASMANIAN BRANCH) 01 Jan 1947
NG573  FREDERICK SMITHIES 16 Aug 1885 13 Oct 1979
NG580  MICHAEL DENHOLM 11 Jan 1951
NG582  FREDERICK GORDON ROBINSON (PHOTOGRAPHER) 01 Jan 1891
NG584  NANCIE HEWITT 01 Jan 1950
NG605  ARTHUR CRAIG PATON 31 Dec 1883 31 Dec 1977
NG607  W. H. DAWSON 01 Jan 1900
NG616  MARY KATHARINE BURCHAM 01 Jan 1920 05 Sep 1944
NG620  ALLAN BETTERIDGE 01 Jan 1977
NG621  RICHMOND CENTRE FOR THE ARTS 01 Jan 1970 01 Jan 1975
NG629  TASMANIAN OPERA COMPANY INC 01 Jan 1971 31 Dec 1977
NG630  HILLCREST LITERARY SOCIETY 01 Aug 1958
NG648  BEATTIE JORDAN 06 May 1897 04 Feb 1988
NG653  LESLIE NORMAN AND FAMILY 05 Jul 1876 10 Mar 2001
NG665  BRADSHAW MAJOR 01 Jan 1880 31 Dec 1935
NG690  WILFRED HUGH HUDSPETH 25 Jun 1874 01 Apr 1952
NG694  JENNIFER STOPS 01 Jan 1950
NG699  THEATRE ROYAL 06 Mar 1837
NG701  FEARN ROWNTREE 04 Feb 1892 16 Jun 1966
NG702  SHAKESPEARE SOCIETY OF TASMANIA 24 Feb 1926
NG706  SEE NG3085 - CHANNEL HISTORICAL AND FOLK MUSEUM ASSOCIATION 01 Jan 1970
NG711  HOBART HORTICULTURAL SOCIETY 01 Jan 1830
NG723  ALAN HAMILTON 01 Jan 1860
NG741  JOAN HARVEY AND FAMILY 01 Jan 1860 31 Dec 1965
NG743  HOBART OPERA HOUSE COMPANY 01 Mar 1889 05 Aug 1889
NG774  MUSICAL ASSOCIATION OF TASMANIA 01 Jun 1938 31 Dec 1950
NG776  TIM HUME 01 Jan 1970
NG786  T. R. G. WILLIAMS (PHOTOGRAPHER) 01 Jan 1878 31 Dec 1963
NG792  FRANK CLIFTON GREEN 01 Jan 1890 12 Sep 1974
NG793  CECIL PALMER JESSOP 24 Feb 1874 01 Jan 1965
NG816  ABRAHAM HARVEY 01 Jan 1800
NG821  CAT AND FIDDLE PRESS 01 Jan 1973
NG836  HOBART CITY EISTEDDFOD SOCIETY 18 Dec 1948
NG839  ARTS COUNCIL OF TASMANIA 01 Jan 1946
NG840  JOHN WHINRAY 01 Jan 1950
NG845  T C A E DEPARTMENT ENVIRONMENTAL DESIGN - STUDENT REPORT 01 Jan 1980
NG847  D. E. DOVE (AUTHOR) 01 Jan 1970
NG872  ALFRED STEPHEN BRANSGROVE (PHOTOGRAPHER) 01 Jan 1899
NG888  JOSEPH CONNOR 02 Mar 1874 12 May 1954
NG896  THOMAS D SPROD (PUBLISHER) 31 Dec 1924
NG913  MARJORIE ALICE LYNE 09 Apr 1890 30 Nov 1980
NG936  ERIC HORTIN 12 Jun 1875 25 Aug 1952
NG961  WEST TAMAR HISTORICAL COMMITTEE. 01 Jan 1978
NG974  HOBART BOYS CHOIR INCORPORATED 01 Jan 1971 31 Dec 1980
NG980  ILLUSION CIRCUS THEATRE COMPANY 01 Jan 1983
NG986  DAVID BURN 01 Jan 1799 14 Jun 1875
NG996  CENTRE FOR HELLENIC CULTURAL STUDIES 01 Jan 1977 31 Dec 1984
NG1012  PRETYMAN FAMILY 17 Aug 1892
NG1014  AMY ROWNTREE 13 Jul 1885 04 Mar 1962
NG1021  TASMANIAN SOCIETY 03 Dec 1935
NG1026  AUSTRALIAN SOCIETY FOR EDUCATION IN FILM AND TELEVISION 01 Jan 1956 22 Feb 1981
NG1027  WEST COAST MINER 01 Dec 1975 28 Feb 1978
NG1029  RICHARD C HARVEY (PHOTOGRAPHER) 01 Jan 1883 06 Jun 1965
NG1054  JOHN MARSHALL (JACK) MILLAR (WRITER) 24 Apr 1918 13 Sep 1983
NG1067  PAN PACIFIC AND SOUTH EAST ASIA WOMEN'S ASSOCIATION 01 Jan 1928
NG1070  GEORGE J GRIFFITHS 01 Jan 1950
NG1073  BETTY WILLIAMSON (AUTHOR) 01 Jan 1930
NG1076  ESTELLE CAMPBELL AND RUSSEL ATKINSON 01 Jan 1895
NG1088  ALLEN LLOYD BRIGGS 02 Feb 1928 15 Dec 2010
NG1090  JOHN WEST 17 Jan 1809 31 Dec 1873
NG1101  JOHN BETTS 01 Jan 1890 10 Nov 1918
NG1105  GARY WHITE 01 Jan 1978
NG1106  BURNIE ARTS COUNCIL 01 Jan 1981
NG1107  JOINT COMMITTEE OF THE AUSTRALIAN ELIZABETHAN THEATRE TRUST, THE AUSTRALIAN BROADCASTING COMMISSION AND THE COUNCIL OF THE NATIONAL THEATRE AND FINE ARTS SOCIETY OF TASMANIA 01 Mar 1957 04 Apr 1974
NG1116  ALEXANDER LAING 01 Jan 1792 31 Dec 1868
NG1122  CHRISTOPHER ST BAIBE SHIELDS 01 Jan 1880
NG1143  NORMAN LAIRD 01 Jan 1915 21 Jun 1978
NG1151  MISS HARRISON
NG1155  JACK THWAITES AND FAMILY 01 Jan 1902 31 Dec 1986
NG1157  ROY FREDERICK AND MAVIS ISABEL FAGAN AND FAMILY 28 Dec 1905 18 Jun 2010
NG1177  HOBART REPERTORY THEATRE SOCIETY INC 01 Jan 1926
NG1179  MICHAEL SHARLAND AND FAMILY 14 Jun 1899 31 Dec 1988
NG1189  COMMUNITY AND ART CENTRE FOUNDATION 17 Feb 1976
NG1192  S HOOKER (PHOTOGRAPHER) 01 Jan 1900
NG1197  MABEL MADELINE HOOKEY 29 Jan 1871 30 Jun 1953
NG1209  T. S. EDGLEY (AUTHOR) 01 Jan 1940
NG1216  HENRY JAMES EMMETT 01 Jan 1783 31 Dec 1848
NG1222  AMATEUR HORTICULTURAL SOCIETY 01 Jan 1936 31 Dec 1959
NG1231  JAMES CHANDLER, PHOTOGRAPHER 12 Aug 1877 08 Jul 1945
NG1232  TASMANIAN THEATRE COMPANY (1) 01 Mar 1973 31 Dec 1986
NG1239  PETER SCULTHORPE 01 Jan 1929
NG1240  LONGFORD (BRASS/SILVER) BAND 01 Jan 1906 08 May 1963
NG1259  ANN BURTON 01 Jan 1839
NG1270  ANTON AND NAN CHAUNCY 01 Jan 1900
NG1294  MAGGIE WEIDENHOFER 01 Jan 1941
NG1298  BEN SHEPPARD (PHOTOGRAPHER) AND FAMILY 01 Jan 1902 31 Dec 1987
NG1299  HOBART CHORAL AND PHILHARMONIC SOCIETY 07 Mar 1967
NG1308  K. MCCAUGHAN 01 Jan 1950
NG1309  EDWARD (TED) POOL 01 Jan 1940
NG1319  ALLAN WILKIE 01 Jan 1928
NG1329  B. RICHARDSON BILLINGS 01 Jan 1883 01 Jan 1985
NG1345  IAN BRAND 01 Jan 1925 29 Jul 1989
NG1354  TASMANIAN PUPPET THEATRE LTD 01 Jan 1975 31 Dec 1980
NG1355  MARJORIE BLIGH 14 Apr 1917 24 Sep 2013
NG1356  TASMANIAN INSTITUTE FOR EDUCATION RESEARCH 01 Jan 1957 01 Jan 1973
NG1358  TAROONA HISTORICAL GROUP 01 Jan 1986 31 Dec 1989
NG1375  CHRIS LONG 01 Jan 1960
NG1379  EFFIE SANDIFORD 01 Jan 1915
NG1384  REV PEARCE BEATON BARBER 01 Jan 1920
NG1391  CYNTHIA MITCHELL 01 Jan 1930
NG1392  E. CHARLSON 01 Jan 1920
NG1412  ANGLESEA THEATRE CLUB 11 Oct 1960
NG1416  TASMANIAN INSTITUTE OF EDUCATIONAL RESEARCH 12 Jun 1940 25 Apr 1959
NG1418  WILLIAM FELLOWES (PHOTOGRAPHER) 01 Jan 1888 10 Aug 1954
NG1434  PAT M BROWN 01 Jan 1950
NG1436  GEOFFREY THOMAS STILWELL 07 Jan 1931 11 Mar 2000
NG1442  PETER LAURIE REID 01 Dec 1833 18 Apr 1911
NG1448  DR H. J. W. STOKES 01 Jan 1955
NG1454  BURNIE ADVISORY COMMITTEE ON EDUCATION 30 Apr 1957
NG1461  DR. JIM MARWOOD 01 Jan 1932
NG1471  HOBART ORCHESTRAL ASSOCIATION 01 Jan 1923 31 Dec 1990
NG1498  CENTRAL PLATEAU ORAL HISTORY PROJECT COMMITTEE 01 Jan 1989 31 Dec 1991
NG1502  WORKERS EDUCATIONAL ASSOCIATION - HOBART BRANCH 01 Jan 1942 31 Dec 1957
NG1523  JAZZ ACTION SOCIETY 01 Jan 1974
NG1530  PETER RICHMAN PRODUCTIONS
NG1547  ROSA MASTERS 01 Jan 1918
NG1552  RICHARD JOHN CRAW (FILM MAKER) 24 Jan 1934 18 Sep 1992
NG1553  ARCH ROLLINGS 24 Mar 1865 02 Mar 1947
NG1554  LOIS NYMAN 29 Apr 1919
NG1555  ANDREW GREGSON 01 Jan 1950
NG1576  EDMOND TUDOR BODDAM 01 Jan 1879
NG1582  WILFRED KING AND FAMILY 01 Jan 1912 31 Dec 1974
NG1592  STEPHENSON FAMILY (PHOTOGRAPHERS) 01 Jan 1887
NG1593  FRED BARTLETT 01 Jan 1868 31 Dec 1948
NG1606  LAURENCE (LAURIE) AND NADA HARVEY 01 Jan 1923
NG1607  A.M. OLSEN 01 Jan 1930
NG1608  TASMANIAN ARCHAEOLOGICAL SOCIETY 01 Jan 1979 01 Jan 1992
NG1623  ANTHONY N. H. COPE 01 Jan 1960
NG1634  ALBERT BRANDON-CREMER (FILM MAKER) 01 Jan 1928
NG1652  DOUGLAS V. WEBSTER (AUTHOR) 01 Jan 1940
NG1656  KEN A. HANCOCK 01 Jan 1920
NG1658  JOHN REISZ (FILM MAKER) 01 Jan 1950
NG1659  LLOYD ARTHUR CHAPPELL 01 Jan 1912 01 Aug 1998
NG1660  LEONARD ROGERS (AUTHOR) 01 Jan 1950
NG1662  HILDA BRIDGES 01 Jan 1880 31 Dec 1971
NG1669  JENNIFER PRINGLE - JONES 01 Jan 1946
NG1675  LESTER FAMILY 01 Jan 1930
NG1676  BRIAN R. BROUGHTON 01 Jan 1930
NG1685  REGINALD DALWOOD 01 Jan 1920
NG1688  COLLEEN DIBLEY 01 Jan 1970
NG1695  TASMANIAN ARTISTS' TRUST FUND SOCIETY 01 Jan 1946 15 Aug 1975
NG1708  CHARLES DUNN HARDIE 01 Jan 1910 09 Jun 2002
NG1719  TIM JETSON 01 Jan 1960
NG1721  BOB HOLDERNESS-RODDAM 01 Jan 1943
NG1747  KENNETH GETHLEY BROOKS 01 Jan 1909 06 Dec 1994
NG1771  A.G.ROWE 01 Jan 1930
NG1773  WINSTON HENRY AND FAMILY 01 Jan 1940
NG1779  WALTER STIASNY 01 Jan 1905 07 Oct 1991
NG1782  BELLERIVE SOCIAL INSTITUTE 11 Sep 1866 30 Jun 1952
NG1788  MUSICA VIVA, TASMANIA INC 01 Jan 1957
NG1815  RACHEL ROYLE 01 Jan 1940
NG1820  CHAMELEON INCORPORATED 01 Jan 1981 31 Aug 1992
NG1823  ESCA CHARLES CRAMP 01 Jan 1920 01 Jan 1964
NG1831  KEMP FAMILY 01 Jan 1915
NG1839  CHARLES WOLNIZER AND ISLAND FILM SERVICES 01 Jan 1940
NG1841  AUDREY HUDSPETH 01 Jan 1940
NG1845  TASMANIAN SONG COMPANY 01 Jan 1990
NG1864  PETER CHARLES SIMS 01 Jan 1938
NG1878  HENRY HALL BAILY (PHOTOGRAPHER) 01 Jan 1860 12 Jun 1897
NG1883  SALAMANCA ARTS CENTRE INC 01 Jan 1975
NG1884  ZOOTANGO THEATRE COMPANY 01 Oct 1985 31 Dec 1997
NG1888  HOBART ORPHEUS CLUB 01 Jan 1877
NG1889  COMMUNITY ARTS NETWORK (TAS) 01 Jan 1984 31 Dec 1997
NG1890  GRAEME SYDNEY JONES 01 Jan 1939 31 Dec 1995
NG1893  ROSEMARY DANCE CLUB 01 Jan 1927 01 Jan 2002
NG1894  POLYGON THEATRE COMPANY 01 Jan 1976 31 Dec 1983
NG1899  FRANCIS J YOUNG 01 Jan 1830 06 Jul 1922
NG1909  ALLAN EDEN WIGGINS 01 Sep 1907
NG1911  INDEPENDENT STUDIOS (STAN DRAPER) 01 Jan 1980 31 Dec 1990
NG1926  GODFREY SWANTON 01 Jan 1909 31 Dec 1997
NG1950  FRANK THISTLETON REAY DEAN (KNOWN AS REAY) AND FAMILY 12 Mar 1904 10 May 1978
NG1952  TASMANIAN AMATEUR CINE SOCIETY 01 Jan 1957
NG1982  ALLEN BROUGHTON SEALY 01 Jan 1886 21 Aug 1956
NG1987  AIRLIE ALAM, ARTIST. 01 Jan 1940
NG1996  CHARITY WYNNE 01 Jan 1891 23 Oct 1982
NG1998  TASMANIAN YOUTH ORCHESTRA COUNCIL INC 01 Jan 1965
NG2000  NATIONAL TRUST OF AUSTRALIA (TASMANIA) SOUTHERN WOMENS' GROUP 01 Jan 1967 31 Dec 1999
NG2008  MONTAGU RONALD (RON) READ (PHOTOGRAPHER) 01 Jan 1900 13 Jan 1982
NG2015  A. HOLTHAM (PHOTOGRAPHER) 01 Jan 1940
NG2028  TASMANIAN COUNCIL FOR CHILDREN'S FILM AND TELEVISION 27 Apr 1955 30 Nov 1990
NG2045  BELLERIVE COMMUNITY ARTS CENTRE 01 Jan 1975
NG2079  KEVIN THORNTON 01 Jan 1920 31 Dec 1986
NG2084  ADRIAN FARNHAM BILLING (AUTHOR) 06 Jun 1921 03 Nov 1987
NG2087  LINDSAY ARNOLD 01 Jan 1939
NG2089  CLIVE SANSOM 01 Jan 1910 31 Dec 1981
NG2090  RUTH SANSOM 01 Jan 1920
NG2096  NATIONAL TRUST PRESERVATION FUND 01 Jan 1966 31 Dec 1999
NG2126  RACHEL BIVEN 01 Jan 1980
NG2133  ANGELA OLDING 01 Jan 1960
NG2142  DIANA MARGUERITE LARGE 01 Jan 1923 29 Aug 1991
NG2163  ERIC HAYES
NG2177  THE STRAND PICTURE THEATRE, HOBART 01 Jan 1929
NG2196  P R LAWRENCE (AUTHOR) 01 Jan 1962
NG2198  TASMANIAN ART FUND 02 Mar 1967 04 Apr 1974
NG2199  NELLE ASHDOWN 01 Jan 1945 01 Jan 1990
NG2206  PETER AND ANN ELIAS
NG2210  ROSNY CHILDREN'S CHOIR 01 Jan 1967
NG2218  BOTHWELL HISTORICAL SOCIETY 01 Jan 1975
NG2229  BISCHOFF BRASS BAND 01 Jun 1908
NG2239  STANLEY MARTIN (PHOTOGRAPHER) 01 Jan 1904
NG2242  CLAUDIO ALCORSO AND FAMILY 05 Oct 1913 04 Sep 2000
NG2270  NIGEL BILLS 01 Jan 1960 31 Dec 1993
NG2271  THE ARTS CLUB 01 Jan 1948 31 Mar 2008
NG2294  CLARK FAMILY HISTORY COMMITTEE 01 Jan 1994 31 Dec 1995
NG2332  SECHERON TEXTILE CENTRE ASSOCIATION INCORPORATED 01 Jan 1977 31 Dec 1983
NG2340  BRAMMALL FAMILY 01 Jan 1930 31 Dec 1950
NG2379  HOBART FRINGE FESTIVAL 01 Jan 1999 01 Jan 2000
NG2382  NORTH WEST TASMANIAN COMMUNITY ARTS ASSOCIATION INC 01 Jan 1985 01 Jan 1997
NG2383  DEVONPORT EISTEDDFOD SOCIETY 01 Jan 1921 01 Jun 2007
NG2397  ARTS INDUSTRY COUNCIL OF AUSTRALIA (TASMANIA) 01 Jan 1990 31 Dec 1994
NG2411  IS THEATRE LTD (SALAMANCA THEATRE COMPANY) 01 Jan 1972 31 May 2008
NG2424  RODERICK WARD (SET DESIGNER) 01 Jan 1940
NG2432  BRIAN MCPHERSON 01 Jan 1927 21 Jul 2007
NG2440  WILLIAM JOHNSTON AND FAMILY 01 Jan 1821
NG2446  JOHN IMMIG 01 Jan 1940
NG2448  HELENE CHUNG MARTIN 20 Jan 1945
NG2453  MEECH FAMILY
NG2460  ROSS HORTICULTURAL SOCIETY 30 Apr 1896
NG2467  GERALD WAUGH (AUTHOR) 01 Jan 1935
NG2470  CASSANDRA PYBUS 01 Jan 1947
NG2515  BLACKMANS BAY SHACKS: IMAGES AND OWNERS 01 Jan 2004 31 Dec 2004
NG2538  CECIL MARGARET BAILLIE 01 Jan 1898 27 Nov 1980
NG2541  BJELKE-PETERSEN FAMILY 01 Jan 1880 31 Dec 1970
NG2545  THOMAS E BURNS 01 Jan 1910 11 Jun 1983
NG2549  TASMANIAN ESPERANTO ASSOCIATION 01 Jan 1937
NG2566  JESSIE AND LEO LUCKMAN
NG2574  JOAN HATTON AND LIONEL HARRISON 20 Nov 1916 01 Mar 1999
NG2576  JENNY GILL
NG2578  FRAGMENTS ALL DIGGER ENTERTAINERS 16 Jul 1930 05 Jun 1950
NG2580  SIR WILMOT HUDSON FYSH 07 Jan 1895 06 Apr 1974
NG2582  SIGLO INC. 01 Jan 1993 31 Dec 2000
NG2583  SIR CHARLES D'OYLY 01 Jan 1781 31 Dec 1845
NG2585  PETER R DEWITT 01 Jan 1950
NG2591  CHARLOTTE FULTON 01 Jan 1860
NG2592  FLORENCE M GREIG 14 Aug 1866 18 Apr 1937
NG2611  ALBERT COOKE 01 Jan 1836 31 Dec 1904
NG2614  LAUNCESTON FILM SOCIETY 08 Aug 1958
NG2616  LAUNCESTON GENERAL HOSPITAL EX-TRAINEES' ASSOCIATION 01 Jan 1936
NG2617  ROBERT WILLIAM BROOKES 01 Jan 1915 29 Mar 1999
NG2626  LAUNCESTON HARMONIC SOCIETY 19 Mar 1856 11 Dec 1860
NG2635  ROBERT THOMAS NORMAN (BOB) MCKENZIE 04 Jun 1905 20 Feb 1983
NG2636  NAIRDA PATRICIA KATHERINE LYNE 24 Oct 1929 04 Nov 1984
NG2637  LAUNCESTON COMPETITIONS ASSOCIATION INC. 01 Jan 1902
NG2647  MAXWELL OLDAKER 17 Dec 1907 01 Feb 1972
NG2658  CAPTAIN FREDERICK RHODES 01 Jan 1932
NG2667  ELSIE MARGARET STONES 28 Aug 1920
NG2674  LAUNCESTON PLAYERS' SOCIETY 01 Sep 1926
NG2682  NATIONAL BOOK COUNCIL (TASMANIAN BRANCH) 06 May 1982 31 Oct 2001
NG2683  ARTHUR AUGUSTUS STEPHENS 21 Mar 1867 14 May 1914
NG2686  TERRAPIN PUPPET THEATRE 01 Jan 1981
NG2692  LLOYD GEORGE WEBB 02 Dec 1916 12 Jun 1999
NG2693  ALBERT ERNEST JAMES WESTROPE 01 Jan 1883 30 Jun 1955
NG2694  ALFRED WINTER 01 Jan 1837 31 Dec 1911
NG2709  LAUNCESTON LITERARY SOCIETY 30 Jul 1942 06 Jun 1996
NG2715  A.J. NEYLAND 01 Jan 1960
NG2716  IVAN CLIFFORD HEAZLEWOOD 01 Jan 1924
NG2727  MARY ANN TERESA (MARION) THROWER 29 Aug 1841 23 Sep 1901
NG2731  CRESCENT CHORAL SOCIETY 01 Jan 1940 31 Dec 1941
NG2732  INA ESTELLE DAVIDSON 06 Oct 1893 13 Jan 1949
NG2733  PETER GRAHAM SMEDLEY 01 Jan 1941 25 Jan 2010
NG2735  MARIONE BAAN 01 Jan 1970
NG2736  STEPHEN BARNES 01 Jan 1960
NG2742  JOAN MATILDA BUCHANAN 01 Jan 1970
NG2745  DEBORAH JOWETT 01 Jan 1960
NG2751  CHERYL HAMPTON 01 Jan 1960
NG2759  FREDERICK FRITH (PHOTOGRAPHER) 01 Jan 1819 31 Dec 1871
NG2760  JOHN WILLIAM HARDWICK 01 Jan 1826 31 Dec 1891
NG2765  TREVOR A CARROLL 01 Jan 1950
NG2766  GEORGE HUNTER CRAWFORD 12 Dec 1911 21 Oct 1993
NG2767  STEPHEN SPURLING II (PHOTOGRAPHER) 01 Jan 1847 31 Dec 1924
NG2769  FREDERICK JOHN GUNN 01 Jan 1916 31 Dec 2006
NG2770  JILL FERRALL 01 Jan 1950
NG2771  DR GWYNETH DANIEL CHEESEMAN
NG2774  WILLIAM THOMAS LYTTLETON 01 Jan 1786 07 Jun 1839
NG2775  TASMANIAN MUSICAL FESTIVAL SOCIETY 01 Jan 1943 31 Dec 1962
NG2777  JOHN LEWIS HURSE 01 Jan 1890 31 Dec 1966
NG2778  JEAN GREATBATCH 01 Jan 1960
NG2779  HAROLD BENTLEY (BILL) HOLMES 13 Jul 1918 31 Dec 1998
NG2782  ISABELLA MEAD 01 Feb 1911 21 Aug 1969
NG2786  DON CUNNINGHAM (FILM MAKER) AND FAMILY 21 Mar 1913 05 Apr 2004
NG2787  HAROLD NEIL SMITH 21 Jan 1907 20 Jul 1996
NG2789  BRIAN PIRKIS 01 Jan 1931 26 Jan 1991
NG2793  ARNE BREWSTER 01 Jan 1935
NG2794  MONTEVILLE SMITH 12 Jun 1872 20 Feb 1961
NG2795  ST STEPHEN'S YOUTH CHOIR 01 Jan 1970
NG2800  PERCY WILLIAM STEEL 01 Jan 1864 24 Jun 1948
NG2801  GEORGE HAWLEY STANCOMBE 18 Nov 1914 27 Oct 2002
NG2802  VERNA E. HENDERSON 01 Jan 1970
NG2807  GEORGE FINKEL 01 Jan 1909 28 Feb 1975
NG2808  BARBARA FINCH 23 Feb 1912 23 Apr 2000
NG2809  EBENEZER CUMINGS 01 Jan 1850 05 Apr 1914
NG2811  RIC THROSSELL 10 May 1922 20 Apr 1999
NG2812  ROSA WULTMANN AND CORNELIA INNES 30 Dec 1846 01 Jan 1938
NG2814  JOHN C THORP (PHOTOGRAPHER) 01 Jan 1960
NG2815  WESTBURY HISTORICAL SOCIETY 01 Jan 1995
NG2821  EUGENIA JENNY WILLIAMS 01 Jan 1936
NG2823  DAVID SCHOLES 29 Jan 1923 25 May 2005
NG2825  STEPHEN SPURLING III 28 Oct 1876 03 Oct 1962
NG2826  CHARLES BRISTOW BURROWS 05 Oct 1898 01 Nov 1991
NG2831  NOREEN GWEN BADCOCK 01 Jan 1950 07 Dec 2010
NG2836  RENZO AND LUIGINA GUERZONI 26 Jun 1923 07 Oct 2014
NG2840  WALTER SUTHERLAND AND FAMILY 14 Jul 1907 06 Oct 1970
NG2841  MARY WALKER 01 Jan 1905 31 Dec 1998
NG2843  IVAN JOHN BADCOCK AND FAMILY 19 May 1943
NG2845  PAULINE SHARON BLYTH 19 Apr 1949
NG2848  MARIE MAUMILL 01 Jan 1928
NG2849  NORMAN LEE 01 Jan 1920
NG2850  GWENDA MAY WEBB 23 Jan 1930
NG2851  KENNETH RODNEY BONNEY 01 Jan 1950
NG2862  D. HUNTER 01 Jan 1950
NG2865  NATIONAL TRUST OF AUSTRALIA (TASMANIA) 01 Jan 1960
NG2866  BRUCE JOHN POULSON 09 Feb 1938 04 May 2007
NG2871  CONTEMPORARY ART SERVICES, TASMANIA (CAST) 01 Aug 1992
NG2872  NATIONAL EXHIBITIONS TOURING SCHEME, TASMANIA 01 Jan 1986 31 Aug 1992
NG2876  TASMANIAN THEATRE COMPANY (2) 01 May 2008
NG2877  ARCHIBALD LAWRENCE MESTON 05 Jun 1890 21 Dec 1951
NG2881  ALLAN THOMAS ORR 01 Jan 1950
NG2888  BEVERLEY CAMERON 12 Dec 1870 31 Dec 1945
NG2889  WILLIAM FRANK ELLIS 01 Jan 1928
NG2891  7LA WOMEN'S ASSOCIATION 01 Jan 1938
NG2892  LAUNCESTON RAILWAY SILVER BAND 01 Mar 1904
NG2898  JOHN ALBERT TAYLOR 17 Sep 1933 26 Aug 2007
NG2901  HELEN DAVIES 01 Jan 1960
NG2906  LAUNCESTON REPERTORY SOCIETY 01 Jan 1951
NG2908  MARION AND CO. 01 Jan 1892 31 Dec 1895
NG2915  COMMUNITY ARTS COMMITTEE TAMAR INC (CACTI) 18 Sep 1984 22 Jun 1994
NG2921  HAROLD R. THOMAS 01 Jan 1950
NG2924  ERIC DONALD MILLINGTON 30 Mar 1925
NG2941  GEOFF LENNOX
NG2943  BRIAN EVERARD EASTERBROOK 23 Oct 1925 31 Aug 1985
NG2945  REV WILLIAM GEORGE FITZGERALD 30 Jan 1876 30 May 1965
NG2950  BERYL STEVENSON 31 Dec 1933
NG2954  PAULINE BUCKBY 01 Jan 1930
NG2976  JOHN PETER DERRICK BINGHAM 14 Sep 1913 24 Feb 1978
NG2978  LAUNCESTON CHAMBER MUSIC SOCIETY 01 Jan 1963
NG2982  LAUNCESTON FIESTA COMMITTEE 11 Feb 1958
NG2987  ERIC VAUGHN RALPH RATCLIFF 08 Apr 1938
NG2993  SHIRLEY KINGSTON VICKERY 04 Jun 1921 29 Feb 2004
NG2994  B.F. DOBSON 01 Jan 1982
NG3001  J C HARRISON 01 Jan 1950
NG3002  DOROTHY ROSEMANN 31 Aug 1937
NG3003  RANDOLPH STUART SANDERSON 01 Jan 1860 31 Dec 1933
NG3005  MAX BEAUMONT 01 Jan 1928 07 May 2010
NG3020  JOHN TYDDE 01 Jan 1920
NG3022  IRIS ANNIS BACKCOLLER 01 Jan 1945
NG3032  BRIAN ROY CHAMBERLAIN 02 Oct 1931
NG3033  TERESA JORDAN 16 Jun 1953
NG3034  RON NAGORCKA 01 Jan 1948
NG3036  HERBERT CHARLES SPOTSWOOD 01 Jan 1863 09 Nov 1946
NG3042  RON GRAHAM 01 Jan 1926 01 Sep 1993
NG3046  REGINALD CHARLES ROBERTSON 04 Nov 1923 04 Jan 2015
NG3052  LEILA MCINTYRE 01 Jan 1912 27 Apr 2008
NG3074  PETER RICHARDSON 01 Jan 1952
NG3085  CHANNEL HISTORICAL AND FOLK MUSEUM ASSOCIATION 01 Jan 1970
NG3093  ULVERSTONE BAND COMMITTEE 24 Mar 1908 24 Feb 1921
NG3097  RICHARD MURRAY FOWLER 19 Feb 1900 27 Apr 1969
NG3100  ROLF HENNEQUEL (HENKL) 14 Feb 1962 30 Mar 1962
NG3111  OLIVE DOROTHEA GRAEME WILTON. O.B.E 01 Jan 1883 08 Jun 1971
NG3140  JOHN TRAYNOR (ARTIST) 01 Jan 1924 12 May 2011
NG3160  WALTER [WAL] EASTMAN 01 Jan 1928 09 Jan 2018
NG3196  THE EASTERN SHORE ASSOCIATION FOR DEVELOPMENT OF THE ARTS 01 Oct 1975 31 Dec 2004
NG3240  SALAMANCA PLACE GALLERY 12 Jul 1972 08 Mar 1986
NG3241  DICK BETT, AM. 31 Jul 1947 28 Nov 2011
NG3270  HOBART ORGAN SOCIETY 26 Sep 1939 01 Jun 2012
NG3272  BELLERIVE WAR MEMORIAL COMMUNITY CENTRE ASSOCIATION 01 Jan 1948
NG3291  ALAN FROST 01 Jan 1920 01 Sep 1994
NG3341  DARREN CLARK (PHOTOGRAPHER) 01 Jan 2014
NG3362  MARGARET GIORDANO (WRITER) 19 Feb 1928 24 Apr 1997
NG3395  OLD NICK COMPANY 01 Jan 1948
NG3411  LEONARD STANDISH SHIRLEY
NG3425  JAMES BERNARD MILLARD WALCH 01 Jan 1892 25 Sep 1915
NG3480  ELSPETH VAUGHAN (ARTIST AND EDUCATOR) 01 Jan 1926
NG3486  PATRICIA ANNE CLEVELAND (HANDMARK GALLERY)
NG3496  HARDY WILSON FAMILY 01 Jan 1949 31 Dec 2002
NG3507  TASMANIAN LIBRARY ASSOCIATION 01 May 1928 01 Jan 1950
NG3514  PHILLIP HOYSTED
NG3524  COULTMAN SMITH (WRITER) 01 Jan 1917 21 Sep 1978
NG3536  GEORGE MACKANESS 01 Jan 1882 01 Jan 1968
NG3538  CARREL INGLIS CLARK 01 Jan 1888 01 Jan 1953
NG3574  IAN TERRY
TA313  THEATRE ROYAL BOARD 01 Jan 1973 17 Apr 1986
TA1969  THEATRE ROYAL MANAGEMENT BOARD 17 Apr 1986
TA2056  SCREEN TASMANIA 01 Jul 2000